ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW

Zespół przedmiotów posiada wspólną strukturę, lecz nie ma wspólnej nanostruktury. Posiada zaś wspólną strukturę, jeżeli związki istniejące między tymi przedmiotami tworzą pewien system, który przeradza się w nanosystem, tj. gdy trwa dostatecznie długo dla zaznaczenia obecności samej struktury w świe­cie. Czasowe następstwo zdarzeń przestaje sygnalizować a recentiori upływ czasu, a zwiastuje następstwo nanokategorii zjawisk, które są sytuacją intelek­tualną dla rozumienia zdarzenia.Zdarzenie dla drugiego zdarzenia przestaje już być lożą istnienia Natury, a zaczyna być lożą trwania zjawiskowego świata, czyli swoim powtórzeniem, którego ujście stanowią stosunki przestrzenne i czasowe, rozkładające się na peryferiach (peryonologie) czasu wczesnego i późnego. Filozofia zdarzenia – to metafizyka bez rozpatrywania peryonologii, polegającej na zamurowaniu każ­dego zdarzenia we wczesnej lub w późnej loży trwania zjawiskowego świata, w wyglądach „byłych” i „przyszłych”. Innymi słowy, zdarzenie, które „zdarza się” jako rzeczywistość wirtualna, jest dane naszemu umysłowi a recentiori poza przestrzenią i poza czasem (przysługuje mu różniczka czasu nie mająca granicy trwania), jest faktem inteligibilnym pierwszeństwowym, który chwyta nasz intelekt, ale go nigdzie w postaci nanokategorii nie umiejscawia. Jak pisze Russell, ten świat inteligibilny – to przedmiot matematyki, która wyprowa­dza nas poza to, co ludzie, „do dziedziny absolutnej konieczności, z którą się musi zgadzać nie tylko świat rzeczywisty, lecz każdy możliwy świat”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *